Forsythia Mindor

Latin name: Forsythia x inter. ‘Show off’ (PW)

Zone: 5

Width: 150-175cm

Height: 150-175cm

Flower colour: Yellow

KBF code: 10643